Esmu mēreni progresīvs racionāldemokrāts. Patīk domāt atvērti, bet ar savu galvu.

Mūsdienu progresīvisms politikā pārstāv kreisi-centriskus uzskatus ekonomikā un liberālus – sociālajos jautājumos. Populāri pieņemtā politiskā dalījuma ietvaros tam vistuvākās, protams, ir sociāldemokrātu idejas. Kādreiz, pirms daudziem gadiem gan prātoju, ka varbūt esmu nacionālists, – bet tad iepazinos ar Latvijas “īstajiem nacionālistiem” un sapratu, ka man ar viņiem nekā daudz kopīga nav un pat īsti negribētos, lai citi mani ar tiem asociē.

Būt savas valsts patriotam – tas manā izpratnē nozīmē būt atbildīgam savos pilsoņa pienākumos un visiem spēkiem veicināt Latvijas brīvību un brīvību Latvijā: lai katrs tās iedzīvotājs šeit justos piederīgs, gribēts, pieņemts un saprasts.

Dažus gadus pēc vidusskolas beigšanas, 2000. gadā sanāca iesaistīties Jaunatnes Sociāldemokrātiskās savienības (JSS) darbībā, kur laika gaitā esmu bijis gan ierindas biedrs, gan dažādos amatos, tajā skaitā arī ģenerālsekretārs. Kopš tā laika savus politiskos uzskatus neesmu būtiski mainījis, tikai papildinājis ar izpratni un empātiju.

Periodā no 2001. gada līdz 2011. gadam darbojos Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) rindās, kuru ar grūtu sirdi pametu pēc tās vairākkārt zaudētām vēlēšanām (pateicoties vadības spītīgi atkārtotām kļūdām un nevēlmei no tām mācīties). 2011. gadā kļuvu par vienu no sociāldemokrātiskās biedrības “Progresīvie” dibinātājiem. Salīdzinoši nesen, 2017. gada pavasarī no šīs biedrības izauga jauna partija – PROGRESĪVIE, kura tūdaļ pieteica sevi četru pašvaldību vēlēšanās, iegūstot vienu deputāta vietu Mārupē un četras Aizputē. Pats partijā paliku ierindas biedra un revīzijas komisijas pārstāvja statusā līdz 2018. gada 4. februārim, bet kopš minētā datuma dažādu apstākļu varā esmu bez partijas piederības, “brīvais radikālis”.

Šajā lapā pausto aicinu allaž uztvert kā personīgus uzskatus ārpus jebkādu partiju oficiālajiem viedokļiem.